Exekúcie

Ekonomika a financie

Exekúcie

01. 03. 2017 13:05

 V pravidelnej ekonomickej rubrike dnes budeme hovoriť o exekúciách. Exekútor je verejným činiteľom a vykonávateľom spravodlivosti. Jeho úlohou je postupovať čestne, transparentne, spravodlivo a ústretovo, aby právo v našej krajine bolo vymáhané v rámci zákona a aby ľudia nebrali spravodlivosť „do vlastných rúk“. Ladislav Eliaš sa o exekúciách porozprával s prodekanom Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela Michalom Turošíkom a súdnymi exekútormi Martinom Pírym a Petrom Stodolom, ktorý najprv odpovedal na otázku, prečo vôbec na Slovensku vznikol inštitút exekúcií.

Exekucie I
Stiahnuť audio súbor

Ak Vás už postihne exekúcia, pripravte sa na to, že v rámci nej nezaplatíte len svoje dlhy a úroky z omeškania, ale aj trovy exekúcie. Tie spočívajú v odmene exekútora, náhrade vynaložených výdavkov a náhrade za stratu času. Lepšie je teda predchádzať nežiaducim situáciám a radšej si napríklad nebrať úvery, ak ich skutočne nepotrebujeme.  O dôvodoch exekúcií povedal viac súdny exekútor Martin Píry.

Exekucie II
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??