Publicistika 3. časť

Herbárium

Publicistika 3. časť

12. 07. 2017 14:30

 „Hlási sa Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica“... Týmito slovami a zvučkou, ktorú skomponoval skladateľ Ján Cikker sa od 30. augusta do 27.októbra 1944 prihováralo poslucháčom  banskobystrické povstalecké rozhlasové štúdio.
Vysielač od prvých dní informoval o politických  zmenách a spoločenskom živote na slobodnom povstaleckom území, a tak rozhlasové príspevky boli často vo forme príhovorov, oznamov, správ,
ale nechýbali ani komentáre, pamflety, fejtóny či polemiky, ktoré s vtipom reagovali na falošnú propagandu, ktorú vysielal bratislavský rozhlas. Hlavný program tvorili aj situačné hlásenia veliteľstva 1.českoskovenskej armády.  
Nechýbala však ani  umelecká zložka vysielania – slovné a hudobné pásma, montáže, dramatizácia poézie a rozhlasové hry. Obsah aj forma rozhlasového príspevku vždy odráža dobu, a tak sa od prvého banskobystrického vysielania v roku 1944 veľa zmenilo. Spoločným bol ale napríklad živý prenos. Aj o ňom bude reč v dnešnom pokračovaní našej Abecedy, ktorou sprevádza herec František Výrostko.

Publicistika III
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??