Liptovské múzeum – Z kalendára podujatí

História

Liptovské múzeum – Z kalendára podujatí

22. 02. 2017 12:00

 Liptovské múzeum v Ružomberku spravuje v súčasnosti 11 muzeálnych objektov, ktoré  ponúkajú návštevníkom obraz o živej i neživej prírode Liptova, významných archeologických nálezoch a lokalitách, jeho histórii od najstarších čias po súčasnosť i možnosť pokochať sa skvostami umelecko-historických pamiatok regiónu. Osobitnú pozornosť venuje toto múzeum histórii výroby papiera na Slovensku a osobnosti Andreja Hlinku, pričom súčasťou jeho ponuky je aj množstvo kultúrnych a vzdelávacích podujatí a výstavných projektov. Janka Mesiariková nazrela do kalendára hlavných tohtoročných podujatí Liptovského múzea s jeho historikom Karolom Dzuriakom.

Liptovske muzeum
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??