Na konferencii archivárov v Martine

História

Na konferencii archivárov v Martine

28. 06. 2017 13:45

 Archív je inštitúcia, ktorá preberá, ochraňuje a sprístupňuje archívne dokumenty a archivár je pracovník, alebo správca archívu. Teda človek, ktorý zhromažďuje, ošetruje a uchováva staré a vzácne dokumenty. Minulý týždeň sa v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine zišlo 170 archivárov z celého Slovenska na trojdňovej konferencii archivárov. Jednou z jej hlavných tém bola aktuálna situácia a problémy v našom súčasnom archívnictve. Na konferencii bola aj redaktorka Katarína Kovačechová a slovo dala najskôr Karin Šišmišovej z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice:

Archivne dni Martin I
Stiahnuť audio súbor


V Martine, na pôde Slovenskej národnej knižnice sa minulý týždeň stretlo na veľkej konferencii 170 archivárov z celého Slovenska aj s hosťami s iných štátov Európy. Rozprávali sa najmä o tom, čo ich trápi, ale navzájom si aj vymieňali skúsenosti. Bola tam aj Katarína Kovačechová a oslovila aj Docenta Juraja Roháča – vedúceho Katedry archívnictva a pomocných vied historický Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Majú mladí ľudia v súčasnosti záujem o štúdium archívnictva?

Archivne dni Martin II
Stiahnuť audio súbor

Foto : Dana Vojtková

Živé vysielanie
??:??