Neznámy príbeh Orla slovenskej literatúry

História

Neznámy príbeh Orla slovenskej literatúry

06. 03. 2018 15:00

 V 70. rokoch 19. storočia sa činnosť slovenských národovcov dostala do značnej krízy. Doznieval romantizmus v podobe Štúrovcov, silnela maďarizácia. Do tohto temného obdobia slovenskej literatúry prinášal svetlo Andrej Truchlý Sytniansky, rodák zo Svätého Antona pri Banskej Štiavnici. V priestoroch dnešného Diecézneho centra na Kapitulskej ulici v Banskej Bystrici, kde kedysi – okrem iných miest - pôsobil, sa o ňom Marcel Páleš rozprával s historikom Jánom Golianom. Aká to bola vlastne osobnosť?

Truchly I
Stiahnuť audio súbor

Rodák zo Svätého Antona, ktorého ako študenta viedol v polovici 19. storočia aj Pavol Dobšinský... Andrej Truchlý Sytniansky sa postupne stal jedným z najaktívnejších šíriteľov slovenskej literatúry. Bol hlavným redaktorom jediného čisto beletristického časopisu Orol. Jeho príbeh je pomerne neznámy, no stojí za pozornosť. Historik Ján Golian zhodnotil aj Truchlého redaktorskú činnosť.

Truchly II
Stiahnuť audio súbor

Viac nielen o osobnosti Andreja Truchlého Sytnianskeho nájdete v novej knihe kolektívu autorov pod názvom Neznáme príbehy.

Živé vysielanie
??:??