Spomienky na kompu v Hubovej

História

Spomienky na kompu v Hubovej

10. 04. 2018 15:25

 Dolnoliptovské obce Švošov a Hubová oddávna oddeľuje Váh. Autá musia absolvovať miernu obchádzku, aby využili most poniže Hubovej. Peší prejdú z jednej dediny do druhej rýchlejšie – po lávke. Stojí neďaleko miesta, kde kedysi premávala kompa. Viac sa dočítame na tabuli náučného chodníka Hubovský okruh. S domácimi turistami Petrom Ižom a Ľudovítom Kútnikom zastala pri informačnom paneli Sylvia Hoffmannová:

Hubova kompa
Stiahnuť audio súbor

Ak sa vyberiete do Hubovej, odporúčame prejsť si celý náučný chodník. Informačný panel o kompe sa nachádza na jeho začiatku – pri železničnej stanici v Švošove.

Živé vysielanie
??:??