Stretnutie potomkov nestora slovenských fujaristov

Kultúra

Stretnutie potomkov nestora slovenských fujaristov

13. 08. 2018 14:00

 Osobnosť Juraja Kubinca je medzi folkloristami legendárna. Nestor slovenských fujaristov nejednu svoju fujeru, ako ju on sám nazýval, vyrábal vo svojom dome na lazoch v Salajke - dnešnej časti Utekáča. Tam si aj zanôtil, tam za ním chodili osobnosti ako Karol L. Zachar či Martin Ťapák, no a tam začínajú stretnutie každých päť rokov aj potomkovia rodiny Kubincovcov. V poradí tretie sa konalo v závere júna a Marcel Páleš na ňom zachytil aj slovo na uvítanie hostí v podaní domáceho Dušana Kubinca.

Kubincovci
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??