Čestné občianstvo Korec

Naše tipy

Čestné občianstvo Korec

06. 07. 2017 12:30

 Ján Chryzostom kardinál Korec, ktorý pred rokmi slúžil prvú svätú omšu na prvých Cyrilo-metodských slávnostiach v Terchovej,  sa stal in memoriam čestným občanom obce.  Terchovčania sa rozhodli udeliť poctu už takmer dva roky zosnulému kardinálovi aj za to, že bol mužom viery počas prenasledovania za bývalého režimu, ctil si národné, kultúrne  hodnoty a bol dlhé roky úzko spätý so slávnosťami. Vanda Tuchyňová včera Terchovú navštívila a v súvislosti s udeleným čestným občianstvom oslovila Mariana Zajaca, zástupcu tamojšieho starostu.

Korec
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??