Veselá Veľká noc s Rádiom Regina

Naše tipy

Veselá Veľká noc s Rádiom Regina

09. 04. 2019 14:00

Veľký piatok


Klenotnica ľudovej hudby - spomienky a piesne. Baladické piesne z repertoáru
vynikajúcich fujaristov a píšťalkárov - Igora Danihela a Karola Kočíka a ich spomienky na interpretov staršej generácie. Repríza z roku 2013. (5.00-6.00 hod.)

Veľký piatok s Reginou Stred bude aj o znovuzrodení. Nadväzne na veľkopiatkový význam sviatku, ktorý z pohľadu kresťanov spočíva aj v utrpení, pokání a snahe stať sa lepšími, si budeme v prúdovom vysielaní všímať osudy, v ktorých nájdeme veľkopiatkovú symboliku. Budeme hovoriť o tom, ako si ľudia poradili nielen s telesnými ťažkosťami, ktoré nečakane zmenili ich život, ale zaostríme aj na to, čo im pomáha prežiť a tešiť sa zo života. Poslucháčov sa tiež opýtame na to, čo sa pre nich stalo duchovnou barlou, vďaka ktorej ustáli náročné životné momenty. (6.05-12.00 hod.)  

Rozprávková hra Ondreja Sliackeho „Dávid a Jonatán“  (8.05-9.00 hod.)  

Na Veľký piatok sme pripravili i dve premiéry. Prvou je fíčer „Gipsy“. Vladimír Tatarka – Gipsy je vysokotatranskou legendou. Vynikajúci horolezec, obetavý horský záchranár, milovník hôr, skialpinista, znalec Vysokých Tatier. Rodák z Banskej Bystrice sa „naučil“ Vysoké Tatry tak, že jeho znalosti terénu neraz pomáhali pri ťažkých záchranných akciách horskej služby. Horami žil a v horách aj svoj život ukončil – pri výstupe na Ganek. Ponúkneme spomienky jeho brata, synovca, dcéry, kolegov a kamarátov. (13.05-14.00 hod.)

Druhou premiérov je rozhlasové pásmo Žltá ľalia. Pripomenie život a dielo jednej z najväčších osobností slovenskej literatúry. Ján Botto so svojím pohnutým osudom zostáva pozoruhodným aj po takmer dvoch storočiach od jeho narodenia. V pásme sa originálnym spôsobom presunieme nielen do jeho rodiska, ale kráčať budeme aj miestami, kde bol jeho život predčasne pod vplyvom náročných okolností ukončený. Poslucháč sa dozvie viacero neznámych zaujímavostí, ale bude mať možnosť vstúpiť aj do aktuálne už desaťročia verejnosti neprístupného priestoru, kde posledné roky Ján Botto dožil a umrel.  (14.05-15.00 hod.)

Pašiové ev. Služby Božie z Nitrianskej Stredy (15.05-16.00 hod.)

Relácia  Zahrajte mi túto z banskobystrického štúdia s  moderátorkou Hanou Kútikovou ponúkne príspevky o zvykoch a tradíciách viažucich sa k Veľkému Piatku a ľudové piesne, ktoré umocnia atmosféru  sviatočného dňa.  (16.05-17.00 hod.)

Biela sobota

J. C. Hronský: Budkáčik a Dubkáčik. Rozprávková hra (8.05-9.00)


Klenotnica  ľudovej hudby                                                                       
Spomienky na fujaristu a píšťalkára  Antona  Ľuptáka
Fujarista, píšťalkár a huslista Anton Ľupták bol nielen pozoruhodným  interpretom, ale aj vynikajúcim výrobcom ľudových hudobných nástrojov.   Nedávno sme si pripomenuli  110. výročie jeho narodenia.   Ovplyvnil a inšpiroval viaceré osobnosti našej folklórnej scény. Medzi nimi aj  inštrumentalistu a folkloristu  Karola Kočíka.  Svet  ľudovej  piesne a fujary učaroval aj jeho vnukovi  – Antonovi Ľuptákovi mladšiemu, ktorý po vzore svojho starého otca vyrába fujary a venuje sa aj interpretácii.   V Klenotnici ľudovej hudby ponúkneme archívne záznamy z repertoáru Antona Ľuptáka, nahrávky jeho dcéry Anny Považanovej, ale aj spomienky Karola Kočíka  a vnuka Antona Ľuptáka na účinkovanie a stretnutia sa s Antonom Ľuptákom starším. (15.05- 16.00)


Prvá z prvých - teatrológovia kompletne zmapovali dejiny slovenského divadla.
Prvýkrát si odborníci všimli nielen činohru, ale aj ochotnícke divadlo, divadelné budovy, bábkové divadlo i divadelnú kritiku. Komponované pásmo s tvorcami kapitol 1. zväzku dejín slovenského divadla. (16.00-17.00 hod.)

Hora svätej Olívie. Poslucháčov zavedieme na pútnické miesto do francúzskeho
Alsaska, kde sa na vysokej pieskovcovej skale nachádza ženský benediktínsky kláštor, založený sv. Otíliou, ďalej ostatky sv. Otílie i zázračný prameň uzdravujúci očné choroby. (18.30-19.00 hod.)

Veľkonočná nedeľa


Rozprávková hra podľa P. Dobšinského: Železné črievice. Premiéra (8.05-9.00)

Slávnostná sv. omša. Priamy prenos z Katedrály sv. Františka Xaverského v Banskej
Bystrici, celebruje: Mons. Marián Chovanec, diecézny biskup (9.00-10.15)

Na Veľkonočnú nedeľu prinesieme v premiére reláciu Studnička - Symboly jari. Prastarými symbolmi jari boli voda, zeleň, oheň a vajíčka. Boli to zároveň prostriedky, ktoré v obradoch jari slúžili na dosiahnutie plodnosti, očisty a prosperity na gazdovstve. O ich význame v zvykosloví budú hovoriť obyvatelia rôznych obcí stredného Slovenska.   (15.05-16.00 hod)

Na dovolenke na Islande. Stretneme sa so slovenským biskupom, s misionárom, ale aj
so Slovákmi, ktorí na Islande pracujú. Navštívime kostolík, ktorý je celý postavený zo slovenského dreva. K tomu kúpanie v sopečnom jazierku, astronóm sa pokúsi pre rozhlasových poslucháčov priblížiť aj polárnu žiaru, ktorú tam bude pozorovať. (17.05-18.00)

Veľkonočný pondelok


Ako mrazí voda na Kysuciach a ako ovlažuje na hontianskom dvore? Tradičná oblievačka so šiestimi folklórnymi súbormi, tradície očami odborníkov ale i turistické tipy kam pred nimi ujsť na dobrý výlet...to prinesie veľkonočné vysielanie RRS na Veľkonočný pondelok.(6.05-15.00 hod.)  

R.Bachratý: O zajacoch, klobúkoch a kúzelníkoch – rozprávková hra (8.05-9.00)


Sviatočné vydanie relácie Zahrajte mi túto ponúkne  pestrú mozaiku svižných ľudových piesní  najmä zo stredného Slovenska v interpretácii obľúbených  spevákov a ľudových hudieb, ale aj sprievodné slovo moderátorky  Hany Kútikovej,  ktorá okrem rozprávania  o zvykoch, sprevádzajúcich kedysi tento špecifický  deň, ponúkne aj  spomienky na niekdajšie  oblievačky na vidieku.  (16.05-17.00)     

Pozvete nás ďalej? Ako hrajú schody? Priblížime vám život banskobystrickej kapely
Schody i to, akú súvislosť má ich hudba s literatúrou a výtvarným umením.  (17.30-18.00)

Živé vysielanie
??:??