Mýty a fakty o fajčení

Naše tipy

Mýty a fakty o fajčení

28. 06. 2019 15:15

 „Nedovoľ, aby ti tabak zobral dych...“ Informačnú kampaň pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku zorganizovala Univerzitná nemocnica v Martine. Osvetu robili zdravotníci nielen v nemocnici, ale aj v obchodných centrách v Martine. S pneumologičkou Stanislavou Potrepčiakovou z martinskej Kliniky pneumológie a fitezeológie  sa o akcii, ale tiež o mýtoch a faktoch, ktoré s fajčením súvisia rozprávala Katarína Košíková.

Mýty a fakty o fajčení I
Stiahnuť audio súbor

V spoločnosti panujú v súvislosti s fajčením tabakových výrobkov mnohé mýty a nepravdivé informácie. Aj preto je dôležité ľudí informovať, napríklad aj o dopadoch pasívneho fajčenia na zdravie, a tiež o aktuálnych možnostiach liečby tejto závislosti. S pneumologičkou Stanislavou Potrepčiakovou z Kliniky pneumológie a ftizeológie Univerzitnej nemocnice v Martine hovorila Katarína Košíková.

Mýty a fakty o fajčení II
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??