Obec Hiadeľ

S Vami - v dobrom aj v zlom

Obec Hiadeľ

18. 09. 2013 13:27

Rádio Regina si vás všíma. Starosta Ondrej Snopko prezradil niekoľko zaujímavostí o obci Hiadeľ.

foto: www.hiadel.sk

2013-09-18-Obec-Hiadel
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??