Stereotypy v nás

U nás doma

Stereotypy v nás

07. 09. 2017 14:00

 Snaha zmeniť vzájomné vnímanie rómskej a nerómskej komunity, to je už dlhé roky cieľom mimovládnych organizácií Quo Vadis  vo Zvolene a Kultúrneho združenia Rómov Slovenska so sídlom v Banskej Bystrici. Prispieva k tomu aj ich multižánrové podujatie „Ľudia z rodu Rómov“. Tohto roku bola jeho súčasťou inštalácia v priestoroch banskobystrickej historickej radnice. Na prvý pohľad jednoduchá vec: okolo okrúhlej čalúnenej sedačky poukladala autorka používané lavóry, teda každodennú všednosť, ktorá sa nájde v každej domácnosti. Ako Sylvii Hoffmannovej povedala výtvarníčka Dana Iliašová-Mazalová, kým sa dostala k tejto práci, mala už za sebou viaceré komunitné projekty:

Stereotypy I
Stiahnuť audio súbor

Festival „Ľudia z rodu Rómov“ je medzinárodným podujatím. Už niekoľko rokov na ňom stretávame aj umelcov a aktivistov z Českej republiky a samozrejme z celého Slovenska. Sylvia Hoffmannová sa Davida Tyšera zo západných Čiech pýtala, či si uvedomuje stereotypy v súvislosti s rómskou ženou, pretože práve to bola téma tohtoročného festivalu:

Stereotypy II
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??