Mlynský majáles v Predajnej

U nás doma

Mlynský majáles v Predajnej

29. 05. 2019 08:50

 Videli ste už,  ako sa zakúva a požehnáva mlynský kameň na vodný mlyn? Takúto možnosť mali všetci, ktorí prišli v sobotu 25. mája na Mlynský majáles do obce Predajná v okrese Brezno. Išlo o prvý ročník oslavy, ktorú zorganizovali miestni aktivisti, ktorí sa snažia obnoviť vzácny starý vodný mlyn. Na akcii sa predstavili aj viacerí remeselníci, či hudobníci z regiónu... Nahrávala Katarína Košíková.

Mlynský majáles Predajná
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??