Bravčové mäso a kvalita bravčových výrobkov

Zdravie a životný štýl

Bravčové mäso a kvalita bravčových výrobkov

27. 03. 2017 16:00

 Úmerne so zverejnením viacerých afér či podvodov s mäsom rastie v poslednom období u spotrebiteľov záujem o to, aké  mäso a mäsové výrobky konzumujeme. Ide totiž o potraviny, ktoré rýchlo strácajú svoju čerstvosť  a ktorých prvotná kvalita závisí aj od spôsobu chovu zvierat. Ešte predtým, ako som sa s Jozefom Gostíkom – konateľom firmy produkujúcej bravčové mäso a mäsové výrobky - porozprávala o kvalite chovov ošípaných, ktorých mäso sa dostáva na pulty našich obchodov, zaujímalo ma, aký podiel bravčového mäsa na slovenskom trhu pochádza z domácej produkcie.

Bravcove maso I
Stiahnuť audio súbor

Pri kúpe jednotlivých častí bravčoviny by sme mali prihliadať na jej vlastnosti z pohľadu následnej kuchynskej úpravy. Nie vždy totiž platí, čím menej tuku, tým lepšie. Ako dokáže bežný kupujúci rozpoznať kvalitu a čerstvosť rôznych druhov mäsa, som sa spýtala Jozefa Raniaka – vedúceho výroby spoločnosti zaoberajúcej sa výrobou bravčového mäsa a mäsových výrobkov.

Bravcove maso II
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??