Prvá pomoc

Zdravie a životný štýl

Prvá pomoc

18. 07. 2017 15:00

 Ak niekto očakáva poskytnutie prvej pomoci od iných, mal by si byť vedomý vlastnej zodpovednosti  pomáhať druhým.  Aj preto by sme mali byť schopní pomoc sami poskytnúť. Hlavné zásady poskytnutia prvej pomoci sú také jednoduché, že ľudia si škodia nie tým, že poskytnú prvú pomoc nevhodne, ale tým, že ju neposkytnú vôbec.  Prvým krokom je zistiť, či je človek pri vedomí. Kataríne Košíkovej to v relácii Pohotovosť vysvetlil zdravotnícky záchranár Lukáš Longauer z Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici.

Prvá pomoc I
Stiahnuť audio súbor

Naozaj, akákoľvek  prvá pomoc je lepšia, než žiadna. To zdôrazňuje aj Slovenský Červený kríž, ktorý vyzýva k tomu, aby sme sa nebáli poskytnúť prvú pomoc. Ako  vyzerá resuscitácia – čiže oživovanie – konkrétne nepriama masáž srdca a umelé dýchanie z pľúc do pľúc? Kataríne Košíkovej to vysvetlil zdravotnícky záchranár Lukáš Longauer z Územného spolku Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici.

Prvá pomoc II
Stiahnuť audio súbor

Dodajme, že takto oživovať pacienta masážou srdca a vdychovaním je potrebné až do príchodu záchranárov. Resuscitácia môže trvať aj niekoľko minút, je fyzicky a psychicky náročná a je preto dobré, ak sa pri nej striedajú viacerí.

Živé vysielanie
??:??