Voda a zdravie

Zdravie a životný štýl

Voda a zdravie

28. 03. 2019 15:30

 Nie všetci  majú prístup k zdravej pitnej vode... Na Slovensku sme,  našťastie, v takmer 90-ich percentách zásobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov. Tá sa pri tom považuje za najbezpečnejší spôsob zásobovania vodou. Katarína Košíková hovorila o dostupnosti pitnej vody s Kvetoslavou Koppovou – vedúcou oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici.

Voda a zdravie I
Stiahnuť audio súbor

V zdravotníckej rubrike dnes hovoríme o vode... O jej zásadnom význame pre naše zdravie  asi nepochybuje nikto z nás... V rozhovore s Kvetoslavou Koppovou – vedúcou oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici – pokračuje  Katarína Košíková.

Voda a zdravie II
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??