Jánošík – príbeh živej legendy

Zvyky a tradície

Jánošík – príbeh živej legendy

06. 08. 2018 12:00

 Komorný program uvedený pri príležitosti 330. Výročia narodenia Juraja Jánošíka
Účinkujú : Terchovská muzika z Doliny s Jurajom Jánošíkom, Trio z Chotára a Ťažká muzika, Martin Repáň a Repáňovská muzika, goralská muzika Andrzeja Niedobu z Mostov u Jablůnkova a goralská muzika Jana Karpiela zo Zakopaného, Ján Blaho, Vojtech Brázdovič, Peter Cabadaj, Vlado Černý, Anna Hlôžková a Jozef Šimonovič.
Program, okrem piesní z jánošíkovskou tematikou z repertoára viacerých terchovských interpretov a hostí ponúkne reflexiu Jánošíka vo viacerých sférach umenia a kultúry. O výskyte jánošíkovskej tematiky v ústnych prejavoch bude hovoriť etnologička Anna Hlôžková, dramaturg festivalu, publicista Peter Cabadaj priblíži dramaturgiu tohtoročného festivalu, ale aj Juraja Jánošíka v historicko-geografických reáliách obce Terchová. Program bude venovať pozornosť aj umeleckým dielam, inšpirovaným jánošíkovskou tematikou. Na účinkovanie vo filme Jánošík režiséra Paľa Bielika bude spomínať herec Vlado Černý, ktorý   stvárnil Jurka Jánošíka v chlapčenskom veku a Vojtech Brázdovič, ktorý hral zbojníka Ilčíka.  Herec Jozef Šimonovič zarecituje ukážku z diela Jána Botta Smrť Jánošíkova. Keďže jánošíkovská tematika je živou aj v českých Beskydách, alebo v tatranskej oblasti poľských goralov, hosťami programu budú aj muziky z týchto oblastí.  

Janosikove dni v Terchovej
Stiahnuť audio súbor

FOTO: Jozef Jurík


Živé vysielanie
??:??