Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove

Zvyky a tradície

Podsitnianske dni hojnosti v Prenčove

19. 08. 2019 13:10

 Hontianska obec Prenčov opäť hostila Podsitnianske dni hojnosti. Tie sú koncipované ako ľudový festival zameraný na zviditeľňovanie regionálneho dedičstva. Dominuje im autentický regionálny folklór a vyznačujú sa komornou atmosférou. V tomto roku prijali pozvanie viaceré folklórne zoskupenia z rôznych kútov Slovenska. Program spestrilo predstavenie unikátneho variantu hontianskeho kroja z domácich truhlíc. Nahrávala redaktorka Mária Trubínyová.

Podsitnianske dni hojnosti
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??