Boris a Brambor
Boris a Brambor

Podnikateľský príbeh rodiny Slivkovcov

Podnikateľský príbeh rodiny Slivkovcov

 Podnikateľský príbeh, ktorý vám dnes rozpovie Ladislav Eliaš, mal búrlivé začiatky. Jozef Slivka otváral svoju živnosť v roku 2007, len pár mesiacov pred celosvetovou hospodárskou krízou. Je veľkým fanúšikom inovácií a vtedy skúsil šťastie v podnikaní s netradičnými svetelnými riešeniami. Podarilo sa a jeho rodinná firma robí spolu so svojou dcérskou spoločnosťou dobré meno Slovensku po celom svete. Ako sa to celé začalo? Odpovedá zakladateľ firmy – Jozef Slivka.

Podnikateľský príbeh rodiny Slivkovcov I

Na ťažké začiatky v podnikaní si zaspomínal Jozef Slivka.

Podnikateľský príbeh rodiny Slivkovcov II