Čítanie v artikulárnom kostole v Hronseku

 Projekt Celé Slovensko číta deťom poukázal minulý týždeň na potrebu čítať deťom každodenne. Na zaujímavých miestach čítali zaujímaví hostia – a dokonca sa prepojili v spoločnom čítaní aj s ostatnými krajinami V4-ky. Marcel Páleš navštívil podvečerné čítanie v artikulárnom kostole v Hronseku v okrese Banská Bystrica, kde oslovil aj prezidentku projektu Vieru Kučerovú.

Citanie detom - Hronsek

Foto: Waldemar Švábenský