Tour de France 2020
Tour de France 2020

Cerová vrchovina

Cerová vrchovina

 Dnes sa zastavíme v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina, ktorú tvorí najmladšie sopečné pohorie na Slovensku.
Ako Janke Grajciarovej povedala riaditeľka správy tejto chránenej krajinnej oblasti Eva Belanová  sopečný reliéf je viditeľný prevažne v jej západnej časti a vo východnej je to najmä reliéf pieskovcov. Práve pieskovcový podklad a teplé počasie vytvárajú dobré podmienky pre teplomilné rastliny, z ktorých viaceré môžeme u nás nájsť iba tam. Na území Cerovej vrchoviny vyhlásili niekoľko území európskeho významu. Pokračuje Eva Belanová:

Cerova Vrchovina

Chránená krajinná oblasť Cerová vrchovina sa môže pochváliť aj najdlhšou pseudokrasovou jaskyňou na Slovensku. Nazýva sa Labyrintová jaskyňa a je 182 metrov dlhá. Ďalšou zaujímavosťou Cerovej vrchoviny je množstvo kamenných morí, z ktorých najväčšie je Šurické.


Aj súkromné chránené územie je kategória, ktorá na ktorú pamätá zákon o ochrane prírody a krajiny . Pokiaľ vlastník chce a  oblasť spĺňa určité kritériá, môže podať návrh na vyhlásenie súkromného prírodného územia. Takouto rezerváciou je od minulého roka komplex dubových a dubovo-cerových lesov Roháčia pri Lučenci. Janka Grajciarová sa na rezerváciu, ktorá sa nachádza v Cerovej vrchovine spýtala riaditeľky Správy Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina Evy Belanovej.

Rezervacia Rohacia

Každý z nás môže podporiť staré lesy. Na Slovensku aktuálne beží kampaň Dajme pralesom päťku – to znamená piaty, najvyšší stupeň ochrany.  Viac informácii o kampani nájdete na internete.