S jaskyniarmi pri jaskyni pri Kráľovej Lehote

S jaskyniarmi pri jaskyni pri Kráľovej Lehote

Galéria

 Prečo sú jaskyne dôležité? Nielenže ukrývajú krásu, ale aj množstvo odpovedí pre paleontológov, klimatológov a množstvo otázok pre nás všetkých, pretože znečistenie sa dostáva aj do podzemia a ohrozuje krehký svet. Na to všetko má upozorniť rok 2021 - Medzinárodný rok jaskýň a krasu, ktorý vyhlásila Medzinárodná speleologická únia s podporou medzinárodného spoločenstva vrátane UNESCO. Teraz vás však nezoberieme do niektorej zo známych jaskýň; priblížime vám, ako ich objavujú. Sylvia Hoffmannová sa so speleológmi vybrala na horný Liptov: 

S jaskyniarmi pri jaskyni pri Kráľovej Lehote I

Michal Vrbičan a Peter Holúbek sa chystali do podzemia aj s nádobou, ktorú priviazali o dve laná:

S jaskyniarmi pri jaskyni pri Kráľovej Lehote II

Okrem Medzinárodného roka jaskýň a krasu si jaskyniari na Slovensku v tomto roku pripomínajú dve významné výročia: Začiatkom roka to bola storočnica vydávania časopisu Krásy Slovenska, ktorý od začiatku propagoval aj jaskyniarstvo. A v lete to bude storočnica od objavenia Demänovskej jaskyne Slobody.

Autor foto: Ján Vajs