Hudobníčka Eva Lauková

Hudobníčka Eva Lauková

 Takmer 50 rokov sa hudobníčka - dnes už aktívna seniorka Eva Lauková venuje podpore mladých talentov na Základnej umeleckej škole Jána Cikkera v Banskej Bystrici. Ako učiteľka Hudobnej teórie a dirigentka detských speváckych zborov sa strela so stovkami nadaných detí. Niektoré z nich jej pripomína aj zbierka anjelov, na ktorú sa bola pozrieť  Katarína Košíková. Viac jej povedala sama Eva Lauková:

Hudobníčka Eva Lauková