Tour de France 2022
Tour de France 2022

Genetika a jej vplyv na emócie

Genetika a jej vplyv na emócie

 Vplýva genetika na naše emócie? Gabriela Tomajková sa na to pýtala psychosomatičky Antónie Krzemieňovej v cykle 5x1 Téma.

Genetika a vplyv na emócie Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Vysielané od 26. do 30.10.2020

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame