Ocenenie Rooseveltovej nemocnice za liečbu pacientov po CMP

Ocenenie Rooseveltovej nemocnice za liečbu pacientov po CMP

 Cievna mozgová príhoda je 3. najčastejšia príčina úmrtia alebo trvalej invalidity ľudí  v rozvinutých krajinách.  Každých 30 minút na ňu niekto zomrie alebo sa stane trvalo poškodeným. Pomôcť môže rýchly zásah v správnej nemocnici – trombolýza alebo trombektómia, ktorá krvnú zrazeninu v mozgu odstráni. Za liečbu týchto pacientov získala Rooseveltova nemocnica prestížne medzinárodné ocenenie – Diamantovú plaketu. Minulý týždeň si ju prevzali odborníci z II. Neuorologickej kliniky. Katarína Košíková hovorila s jej prednostom Vladimírom Donáthom.

Ocenenie Rooseveltovej nemocnice za liečbu pacientov po CMP I

Pred takmer tromi rokmi prekonal vážnu náhlu cievnu mozgovú príhodu. Mal vtedy 38 rokov. Katarína Košíková sa rozprávala s jedným z pacientov, ktorému život zachránil rýchly zásah neurológov, rádiológov a neurochirurgov v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici.

Ocenenie Rooseveltovej nemocnice za liečbu pacientov po CMP II

O cievnej mozgovej príhode ešte na Regine stred budeme hovoriť... Prevenciou je aj dostatočný pitný režim, tak naň v týchto letných dňoch určite nezabúdajte....