Agentúra osobnej asistencie Žilina

Agentúra osobnej asistencie Žilina

Osobná asistencia je jedna z foriem pomoci osobe so zdravotným postihnutím pri činnostiach, ktoré nedokáže v dôsledku postihnutia vykonávať sama. Katarína Kovačechová sa o nej rozprávala so sociálnou pracovníčkou Agentúry osobnej asistencie v Žiline Ľuboslavou Figurovou.

Osobná asistencia 1


Osobná asistencia 2