EURO 2020
EURO 2020

V centre pre liečbu sklerózy | Ráno s vami

V centre pre liečbu sklerózy | Ráno s vami

Celý mesiac máj je venovaný pacientom so sklerózou multiplex. V Centre pre diagnostiku a liečbu tohto závažného ochorenia, ktoré sa nachádza v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici bola Katarína Košíková. Nahrávala s vedúcim centra doc. MUDr. Vladimírom Donáthom. O svoju skúsenosť sa v druhom vstupe podelila aj pani Marta Antošová, ktorá so sklerózou žije už 26 rokov.

V centre pre liečbu sklerózy RRSV