Naj agro dievča 2020

Naj agro dievča 2020

 Pre rozvoj v akejkoľvek oblasti sú dôležité mladé nápady a mladá krv. Práve mladú generáciu oceňujú odborníci v súťaži Naj agro dievča a chlapec. Vyhlasovateľom súťaže je vydavateľstvo Slovenský chov a v tomto roku ocenila porota mladých ľudí zo Stredných odborných škôl už deviaty raz. Na oceňovaní bola aj Zuzana Ševčíková a oslovila víťazku dievčenskej časti súťaže Lillu Tóthovú z Banskobystrickej SOŠ Pod Bánošom s otázkou, čo podľa nej ocenila porota súťaže.

Naj agro dievca