361. Radvanský jarmok

U nás doma

361. Radvanský jarmok

10. 09. 2018 13:55

 Drotárstvo a fujara trombita – to boli hlavné témy víkendových remeselných dvorov 361-ho ročníka Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. Peter Cítenyi vo dvore pri rezbároch stretol fujaristu Matúša Fiľa.

Radvansky jarmok
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??