Ľudia v Rádiu Regina

Články

Ľudia v Rádiu Regina

02. 06. 2014 09:33

 Výkonný riaditeľ

 Miroslav Debnár - 048/47 17 135 - miroslav.debnar@rtvs.sk

 Tím spravodajstva a publicistiky

 Tímlíder

 Radoslav Zemančík - 048/47 17 140 radoslav.zemancik@rtvs.sk

 Redaktori

 Tím hudby a dramatických programov

 Tímlíder

 Egon Tomajko - 048/47 17 138 - egon.tomajko@rtvs.sk

 Hudobní redaktori

 Redaktori dramatických programov

 Tím výrobno-realizačné zložky

 Tímlíder

  Boris Dobiš - 048/47 17 195 - boris.dobis@rtvs.sk

 IT

 Zvukoví technici

 Fonotéka

 Technická skúšobňa

Živé vysielanie
??:??