Rádio Regina – štúdio Banská Bystrica

Články

Rádio Regina – štúdio Banská Bystrica

09. 05. 2013 13:00

Dňa 5. 9. 1957 sa po prvýkrát samostatnou spravodajskou a publicistickou  reláciou prihlásilo v rozhlasovom éteri banskobystrické štúdio vtedajšieho Československého rozhlasu. Rozhlasové vysielanie z Banskej Bystrice malo v tom čase už za sebou krátku, ale dôstojnú kapitolu v podobe Slobodného slovenského vysielača počas SNP, no po skončení 2. svetovej vojny ho neobnovili. Vďaka iniciatíve redaktora Viliama Mráza napokon padlo rozhodnutie o vytvorení redakcie, ktorá sa pomerne rýchlo rozrástla v životaschopný organizmus. V roku 1961 bola odovzdaná do užívania nová budova štúdia, dnešné sídlo  Rádia Regina - štúdia Banská Bystrica. Okrem spravodajstva a publicistiky sa postupne začalo dariť aj umeleckým žánrom. Pribudli umelecké redakcie, rozširovali sa vysielacie časy a technické možnosti šírenia signálu, ktoré sú v súčasnosti najväčšie od vzniku štúdia. V centre pozornosti Rádia Regina - štúdia Banská Bystrica je dianie na strednom Slovensku a život obyvateľov jeho miest a obcí, ich záujmy a výsledky pracovných, spoločenských a záujmových aktivít. Prináša o nich pravidelné spravodajské, publicistické informácie a pripravuje o nich relácie do spoločného vysielania všetkých troch štúdií.

Štúdio RTVS
Banská Bystrica
Profesora Sáru 1
975 68 Banská Bystrica
048/47 17 179

Živé vysielanie
??:??