Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Ako napísať závet?

Ako napísať závet?

Môžete niekoho aj vydediť?

Závet, nazývaný aj testament alebo posledná vôľa, umožňuje tomu, kto ho napísal, aby rozhodol, kto bude vlastniť a užívať jeho majetok po jeho smrti. Závetca môže rozhodnúť, komu ktorý konkrétny majetok odkáže. O tom, ako by mal závet vyzerať, sa Júlia Kavecká rozprávala s Katarínou Maretovou z Kliniky právneho poradenstva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Ako napisat zavet 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Závet môže rovnako slúžiť na vydedenie dedičov. Aj to však môže nastať len zo zákonných dôvodov. Platný závet musí obsahovať dátum a podpis. Sú tu však aj pravidlá vo veci delenia majetku medzi právoplatných dedičov. Zisťovali sme aj to, či môžu byť v závete stanovené napríklad podmienky, za ktorých môže dedič získať odkázaný majetok.

Ako napisat zavet 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

ilu. foto: pexels.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame