Kedy je potrebné zdaniť dar?

Kedy je potrebné zdaniť dar?

Ako treba postupovať pri účtovaní prijatého a poskytnutého daru?

Mnohí z nás musia v týchto dňoch riešiť daňové priznania. Špecifické postavenie v oblasti daní a v účtovníctve majú aj dary. Niektorí sa domnievajú, že dar netreba zdaniť. V mnohých prípadoch je to pravda, ale sú výnimky, ktoré je potrebné vo vlastnom záujem poznať. Viac vysvetlí Veronika Podoláková z Kliniky právneho poradenstva Právnickej fakulty Univerzity Matej Bela v Banskej Bystrici. Rozprávala sa s ňou Júlia Kavecká.

Zdanovanie darov 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Dary často poskytujú podnikateľské subjekty a výnimkou nie sú ani malí podnikatelia – fyzické osoby. V podnikateľskej praxi však môže nastať aj taká situácia, že podnikateľ dar dostane. Ako má postupovať pri účtovaní prijatého a poskytnutého daru v sústave jednoduchého účtovníctva?

Zdanovanie darov 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

ilu. foto: pexels.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame