Kedy mám nárok na odstupné?

Kedy mám nárok na odstupné?

Od čoho zavisí výška odstupného?

Keďže si 1. mája pripomíname Sviatok práce, aj v rubrike Spotrebitelia sme sa venovali práci, respektíve jej strate. Zmierniť finančný dopad na zamestnanca, ktorému sa končí pracovný pomer, môže pomôcť odstupné. Za akých podmienok vzniká nárok na odstupné, to sa už Júlia Kavecká pýtala Viktórie Vrábelovej z Kliniky právneho poradenstva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Narok na odstupne 1 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Odstupné môžeme považovať za určitú formu satisfakcie za stratu zamestnania bez vlastného zavinenia. Jeho výška závisí od dĺžky trvania pracovného pomeru zamestnanca a od toho, či sa pracovný pomer zamestnanca končí výpoveďou alebo dohodou.

Narok na odstupne 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

ilu. foto: pexels.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame