Hľadá sa Inovácia Žilinského kraja

Hľadá sa Inovácia Žilinského kraja

Súťaž, ktorá je určená pre malé, stredné podniky i živnostníkov, ktorí sídlia v Žilinskom kraji

O ocenenie sa môžu uchádzať aj miestne samosprávy, mikroregióny, záujmové alebo občianske združenia, či subjekty, ktorých činnosť má dopad na regionálny rozvoj. Hosťom Ladislava Eliaša bol riaditeľ inovačného centra Vlastimil Kocián.

Inovacia Zilinskeho kraja Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame