Spomienky na vojnový január 1945

Spomienky na vojnový január 1945

 Každodenne prechádzame bežnými starosťami aj radosťami, aj aktuálne pozorujeme januárové zmeny v počasí, viacerí z vás v pokoji a v teple. Ale predsa len niekoľkí starší z vás si sem-tam pomyslia na január spred viac ako 70-tich rokov.
Štefan Urbašík z Banskej Bystrice rád spomína na milovaný Málinec v okrese Poltár. Tam vyrastal a tam ho ako chlapca zastihla aj druhá svetová vojna. Dnes spisuje svoje spomienky a pracovne nazýva svoj rukopis Pamäťami. Pri mikrofóne Marcela Páleša Štefan Urbašík tieto spisy pootvoril a vrátil sa tak do roku 1944. 

Spomienky I

Január 1945. Vojnou zasiahnutí Slováci nevedia, čo bude zajtra. Silných momentov strachu vtedy pribúdalo. Dnes ich Štefan Urbašík zapisuje do svojich Pamätí.

Spomienky II