Tour de France 2020
Tour de France 2020

V loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom

V loretánskej kaplnke v Tepličke nad Váhom

 Minulý rok uplynulo 410 rokov od narodenia Žofie Bošniakovej. Súčasne s týmto výročím uplynulo aj 10 rokov od vandalského spálenia jej neporušeného tela. Za svoj, hoci krátky, no v pokore prežitý, modlitbou a pomocou blížnym naplnený život si táto šľachtičná zaslúžila prívlastok Perla slovenského novoveku. Zomrela ako 35-ročná na Strečnianskom hrade a po takmer polstoročí od jej smrti našli v krypte jej neporušené telo. To bolo uložené do kaplnky v Tepličke nad Váhom na Hornom Považí. My sa tam teraz vyberieme s Katarínou Kovačechovou.

Uličky Žofia Bosniakova I

Žofia sa narodila v roku 1609 v rodine kapitána Fiľakovského hradu a po svadbe s Františkom Vešelénim žila  práve v kaštieli v Tepličke. Zomrela ako 35-ročná na Strečnianskom hrade a po takmer polstoročí od jej smrti našli v krypte jej neporušené telo. To bolo uložené do kaplnky v Tepličke. Katarínu Kovačechovú ňou sprevádzala Justína Kozánková.

Uličky Žofia Bosniakova II