Tour de France 2020
Tour de France 2020

Život mŕtvych riadkov

Život mŕtvych riadkov

 Rozhlasové pásmo Život mŕtvych riadkov prináša autentické spomienky Stredoslovákov, ktorí prežili kritické momenty bojov druhej svetovej vojny – predovšetkým obdobia SNP. Spomienky žijúcich pamätníkov strieda rozprávanie o povstaleckých básnikoch, účastníkoch SNP. Ich tvorba bola zhudobnená súčasnými hudobnými interpretmi, napríklad Tomášom Bezdedom, ktorý podobne ako ďalší zástupcovia mladej generácie v pásme vyjadrujú svoj postoj k minulosti. Prostredníctvom prednesu ako aj zhudobnenou formou ožíva tvorba padlých básnikov.

Život mŕtvych riadkov