Herec
Herec

Život mŕtvych riadkov

Život mŕtvych riadkov

 Rozhlasové pásmo Život mŕtvych riadkov prináša autentické spomienky Stredoslovákov, ktorí prežili kritické momenty bojov druhej svetovej vojny – predovšetkým obdobia SNP. Spomienky žijúcich pamätníkov strieda rozprávanie o povstaleckých básnikoch, účastníkoch SNP. Ich tvorba bola zhudobnená súčasnými hudobnými interpretmi, napríklad Tomášom Bezdedom, ktorý podobne ako ďalší zástupcovia mladej generácie v pásme vyjadrujú svoj postoj k minulosti. Prostredníctvom prednesu ako aj zhudobnenou formou ožíva tvorba padlých básnikov.

Život mŕtvych riadkov