Za bránou na Hornej

Za bránou na Hornej

Rozhlasový dokument „Za bránou na Hornej" približuje - nadväzne na sté výročie narodenia dramatika Petra Karvaša a sté výročie úmrtia Dominika Skuteckého - trpký osud rodín Skuteckých a Karvašovcov. Za bránou vily na Hornej 55 sa rodili významné diela velikána slovenského výtvarného umenia Dominika Skuteckého.

20200910_112355_2.jpg

Narodil sa tam aj jeho vnuk Peter Karvaš, majster drámy. Fašistický teror druhej svetovej vojny, diskriminácia či perzekúcie po roku 1968 pohltili aj členov týchto dvoch významných rodín a ovplyvnili tak aj tvorbu Petra Karvaša. Pásmo Marcela Páleš tak približuje známe aj menej známe súvislosti života a tvorby dvoch významných osobností slovenskej kultúry.

Za bránou na Hornej


Vysielané: 6. 1. 2021

Titulná fotografia: Ladislav Luppa