Slovensko je už 30 rokov online

Slovensko je už 30 rokov online

Ako to celé vzniklo?

Trinásteho februára uplynulo 30 rokov od prvého zapojenia Slovenska do internetovej siete. Zabezpečovala ho skupina UACOM, fungujúca v tom čase pod pobočkou Ústavu technickej kybernetiky Slovenskej akadémie vied v Banskej Bystrici.

Barbora Bystrianska sa o tomto výročí porozprávala s členmi Katedry informatiky Fakulty prírodných vied na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici Vladimírom Siládim a Karolom Fabiánom, ktorý bol v roku 1992 členom skupiny UACOM. Akým spôsobom sa podarilo internet na Slovensku zapojiť?

30. výročie pripojenia na internet Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

ilu. foto: pexels

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame