Hudobník Matej Smutný hosťom Rádiobudíku

Hudobník Matej Smutný hosťom Rádiobudíku

 V Rádiobudíku bol hosťom Petra Magurského mladý hudobník Matej Smutný.

Aký je rozdiel vo vystupovaní na ulici oproti tomu tradičnému na pódiu? Dostavila sa medzi neho a Martina Haricha pri cestovaní po svete ponorková choroba ?
Nielen odpovede na tieto otázky, ale aj samotnú debutovú skladbu Psycholove nájdete v zázname ranného rozhovoru.

Rozhovor s Matejom Smutným