CD ĽH Muzikanti s poľovníckymi a lesníckymi piesňami

CD ĽH Muzikanti s poľovníckymi a lesníckymi piesňami

Texty piesní často odzrkadľujú rôzne pocity ľudí. Spieva sa o láske, zrade, zlých svokrách, smrti. Existujú však aj piesne, ktoré rozprávajú príbehy rôznych povolaní. Majú svojich známych- neznámych autorov. Svoje hymny majú hasiči, futbalisti, furmani, povozníci a tiež poľovníci. Ľudová hudba Muzikanti nahrala v tomto roku ľudové či umelé piesne, ktorých hlavnou témou sú poľovníctvo a lesníctvo. Viac informácii prezradil redaktorke Márii Trubínyovej člen kapely Tomáš Melich.


CD s poľovníckymi piesňami