Letná školička tradičnej kultúry

Letná školička tradičnej kultúry

Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela každoročne organizuje množstvo podujatí pre malých aj veľkých.
Jednou z podobných akcií bola aj letná školička tradičnej kultúry. Išlo o denný mestský tábor, kde bystrické rodáčky žijúce v zahraničí mohli priviesť svoje dcérky a spoločne sa učiť slovenským remeslám a ľudovým piesňam.
Po celý týždeň deti sa deti v školičke rozprávali a spievali len po slovensky. Deti navštívila naša redaktorka Romana Burianová.

Skolicka pre deti Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame