Peter Janků: Hranice svätosti

Peter Janků: Hranice svätosti

V časoch totality bolo utrpenie pre vieru bežným javom. Nie každé však pripomína životný príbeh dona Titusa Zemana, saleziánskeho kňaza, ktorý sa stal symbolom mučeníctva pre duchovné povolania. A práve základné peripetie života Titusa Zemana zaznamenáva rozhlasová hra Petre Janků "Hranice svätosti"...

Pripomeňme len, že proces blahorečenia Titusa Zemana sa začal 26. februára roku 2010. Komisia pre kauzy svätých, zložená z deviatich teológov, rovnako ako komisia, zložená z deviatich kardinálov a biskupov, sa pre jeho blahorečenie rozhodli jednomyselne, čo sa stáva len vo výnimočných prípadoch. Jeho blahorečenie schválil pápež František 27. februára 2017. Slovenský salezián, kňaz, rodák z Vajnor a mučeník za duchovné povolania, tak môže byť zaradený medzi blahoslavených. Stane sa tak v sobotu 30.9.2017 .

V pôvodnej rozhlasovej hre Hranice svätosti si autor Peter Janků všíma zlomové body životného osudu saleziánskeho kňaza: vracia sa do 50. rokov 20. storočia a čias brutálneho väznenie a mučenia, ale aj do 60. rokov, keď sa Titus Zeman stretol s bývalým spoluväzňom a predstaviteľom neskoršieho totalitného režimu - Gustávom Husákom. Tretiu rovinu príbehu predstavuje don Pierluigi Cameroni, taliansky saleziánsky kňaz, ktorý má na starosti kauzu blahorečenia Titusa Zemana a navrátenie sluchu, ktoré opisuje ako zázrak a pripisuje ho príhovoru slovenského saleziána. Premiéru rozhlasovej hry uvedieme symbolicky v deň blahorečenia.

Réžia: Peter Janků
V hlavných úlohách: Peter Himič, Viliam Hriadel, Michal Ďuriš, Michal Gazdík, Mariana Mackurová a ďalší.
Kamera, strih a réžia videoreportáže: Samuel Vaterk

Rozhlasovú hru si môžete vypočuť v sobotu 30.9. o 15:00 na všetkých okruhoch Rádia Regina.

Pomoc Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autor: Egon Tomajko

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame