Májové Rádio Regina Stred

Májové Rádio Regina Stred

Sviatočná programová štruktúra
1.5.2020

05.00-06.00 Hrajteže mi, hrajte ..... Ľúbostné piesne. Zostrih z koncertu, piesne z repertoáru Anny Šatanovej, Milana Križa a Jožku Černého
06.05-08.00 Rádiobudík
08.05-09.00 Dobrodružstvá strašiaka do maku  - rozprávková hra
09.05-11.00 Štvorlístok
11.05-12.00 Med náš každodenný. Fíčer J. Grajciarovej a M. Páleša.
12.30-13.00  Andrej Sládkovič: Marína. Recitujú Ladislav Chudík, Gustáv Valach a Jana Straková. Rok výroby 1965.
13.05-15.00  U nás doma
15.00-16.00 Angela Nanettiová: Môj dedko je čerešňa. Rozhlasová hra pre deti.
16.05-17.00 Zahrajte mi túto. Venované zvykom spojeným so stavaním mája v rôznych lokalitách stredného Slovenska.
17.20-18.00   Mimoriadne bohoslužby: grécko-katolícke
18.00-18.15   Dobrú noc, deti! Ľudmila Podjavorinská: Čin-čin
18.15-19.00   Národnostno-etnické vysielanie
19.00-20.00   Šlágre
20.00-21.00  Husličky z javora
21.00-21.30  Plná poľná
21.30-22.00  Pekné hlasy
22.00-23.00  Dejiny.sk. Oslobodenie alebo obsadenie Československa v roku 1945. Prvá časť.
23.00-24.00  Na koncert s Reginou
 
8.5.2020
05.00-06.00 Klenotnica ľudovej hudby: Zlatý fond - Keď ste ma pánové. Pásmo piesní a rozprávania  o zvykoch spojených s odchodom regrútov na vojenskú službu v rôznych lokalitách stredného Slovenska.   Relácia vysielaná v repríze z  roku  2002.   Účinkujú :  Anna Feriancová a mužská spevácka skupina z Važca, Kamil Urbaník a Ľudová hudba spod Ľadonhory z Vadičova, Ján Škoda a  folklórna skupina  Dobrona z Dobrej Nivy,  Alžbeta Demčíková a folklórna skupina Telgárt z Telgártu a ďalší.
06.05-08.00 Rádiobudík
08.05-09.00 Mária  Ďuríčková: Pieseň pre Valivrcha - rozprávková hra
09.05-11.00  Štvorlístok: Deň víťazstva nad fašizmom si pripomenieme unikátnymi zápismi z kroník stredoslovenských obcí. Ako zaznamenali koniec 2. svetovej vojny učitelia, kňazi a iní vzdelanci vo svojich kronikách?  Existujú na strednom Slovensku rodinné kroniky v ktorých sa uchovali takéto zápisy?Čo prvé sa v obciach a mestách budovalo krátko po skončení vojny?
11.05-12.00  Príbeh Veľkej Fatry. Veľká Fatra, to sú kopce a doliny, rozľahlé lúčne chrbty i strmé bralá; kvety, zvieratá - aj ľudia.
12.00-12.12   Rádiožurnál RTVS
12.12-12.30  Hudobná siesta
12.30-13.00  Kniha živých - Sám. Príbehy ľudí, ktorým vojna nedokázala vziať život. Na motívy osobného svedectva Václava Vaška z publikácie Kniha živých voľne zdramatizoval Pavol Smolík. Dramatizovaný dokument. 
13.00-13.05 Správy RTVS
13.05-15.00  U nás doma
15.05-16.00 Gösta Berling- rozhlasová hra. Na motívy románu Selmy Lagerlöfovej napísala Timotea Vráblová 
16.05-17.00 Zahrajte mi túto. Obľúbený moderovaný prúd s ľudovou hudbou ponúkne na Rádiu Regina stred vo svojom sviatočnom  vydaní ľudové piesne s vojenskou tematikou a sprievodné slovo moderátorky Hany Kútikovej, ktorého súčasťou bude zamyslenie  o živote ľudových piesní napriek tomu, že ich funkčné väzby v tradícii už dávnejšie zanikli, ukážku  z Legendy o Slovákov z knihy Dariny Laščiakovej Život s piesňou a legend  poetické slovo a úryvky z poézie slovenských básnikov a publicistov.
17.00-17.05 Správy RTVS
17.05-17.20    Pekné hlasy
17.20-18.00   Mimoriadne bohoslužby: pravoslávne
18.00-18.15  Dobrú noc, deti! Príbehy záhradného trpaslíka
18.15-19.00   Národnostno-etnické vysielanie
19.00-20.00  Šlágre
20.00-21.00  Husličky z javora
21.00-21.30  Plná poľná
21.30-22.00  Pekné hlasy
22.00-23.00Dejiny.sk. Oslobodenie alebo obsadenie Československa v roku 1945. Druhá časť.
23.00-24.00 Na koncert s Reginou