EURO 2020
EURO 2020

Inovatívne metódy v informačnej výchove

Inovatívne metódy v informačnej výchove

Vedieť vyhľadávať overené zdroje informácií, okrem nich vkladať do úloh aj kus zo seba. Mať radosť z poznávania nových vecí. Aj to by malo byť cieľom informačnej výchovy. V Starej radnici vo Zvolene sa konalo podujatie pre pracovníkov knižníc z celého Slovenska. Samozrejme, za dodržiavania vtedy platných opatrení v súvislosti so šírením koronavírusu. Cieľom akcie bolo posilnenie základných zručností knihovníkov pri práci s čitateľmi. Alžbeta Beňová najprv oslovila Lenku Malovcovú z Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene...


Informačná výchova