Čistenie komínov pred vykurovacou sezónou

Čistenie komínov pred vykurovacou sezónou

Zimné mesiace so sebou prinášajú aj vyššie riziko požiarov

Požiare spôsobuje nielen zanedbaná údržba o komíny a výhrevné zariadenia, ale aj zlá manipulácia s nimi. To môže spôsobiť fatálne škody na majetku, ale napríklad aj krátenie či úplne zamietnutie poistného plnenia. Povinnosti pre vlastníkov takýchto telies pritom určuje zákon. Viac zistil Daniel Mališ.

Cistenie kominov Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame