Ani rok po ekologickej katastrofe sa život v rieke Hron neobnovil

Ani rok po ekologickej katastrofe sa život v rieke Hron neobnovil

Na niektorých úsekoch chýba až 50 percent rýb

Život v Hrone sa ani rok po ekologickej havárii v Budči pri Zvolene nepribližuje k pôvodnému stavu. Výsledky odborného prieskumu poukazujú na významný pokles druhovej pestrosti vodných živočíchov v rieke. Štátni ochranári navrhujú odstránenie bariér, ktoré bránia rybám migrovať za rozmnožovaním. Tému spracoval Peter Mútňan.

Zivot v rieke Hron Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

ilu. foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame