O Veľkom piatku s vincentínom Patrikom Boržeckým

O Veľkom piatku s vincentínom Patrikom Boržeckým

Posolstvo Veľkého piatku

Kresťania na celom svete slávili 7.4. Veľký piatok. V rímskokatolíckej cirkvi sa nazýva Piatok utrpenia Pána. Tento deň pripomína utrpenie a smrť Ježiša Krista na kríži. Ukrižovali ho na vrchu Golgota za vlády cisára Tibéria a Pontského Piláta. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu. Neslúži sa sv. omša, lebo ju slúži krvavým spôsobom na Golgote samotný Kristus. V evanjelických kostoloch sa konajú predpoludním pašiové služby Božie s Večerou Pánovou. Evanjelici považujú Veľký piatok za najvýznamnejší sviatok, pretože vtedy Syn Boží dokončil dielo vykúpenia a prejavil svoju veľkú lásku k ľuďom. O posolstve Veľkého piatku nám povie viac páter Patrik Boržecký z Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul v Banskej Bystrici.

O Velkom piatku s vincentinom Patrikom Borzeckym Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

autorka: Katarína Košíková

ilu. foto: pexels.com

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame