Banská Bystrica žila Špeciálnou olympiádou

Banská Bystrica žila Špeciálnou olympiádou

Športom otvárať srdcia a myseľ ľuďom s intelektuálnym znevýhodnením a vytvárať tak priestor na inklúziu, čiže na ich včlenenie do spoločnosti. Tohto hesla sa drží medzinárodné hnutie Špeciálnych olympiád, ktoré má sídlo aj na Slovensku.

13. 6. žila Špeciálnou olympiádou pre intelektuálne znevýhodnených ľudí aj Banská Bystrica. Konal sa tam totiž 13. ročník Národných hier Špeciálnych olympiád Slovensko. Barbora Bystrianska na otváracom ceremoniáli zaznamenala aj prejav jednej zo športovkýň.

Narodne hry Specialnych olympiad Slovensko_v_BB Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

foto: TASR

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame